KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosaforowych FOSFORY Sp. z o.o.

 


Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o

ul. Kujawska 2, 80-550 Gdańsk

 


Amofoska® NPK 5-10-25 +0,1

NPK+B 5-10-25 + 0,1%B + 15%SO3 + 15%CaO + mikroelementy

Jest to nawóz przeznaczony do intensywnych upraw rzepaku ozimego i jarego, gorczycy, roślin kapustnych, roślin strączkowych, roślin motylkowych drobnonasiennych uprawianych w czystym siewie. Cechuje się dużą zawartością potasu, siarki i boru. We właściwie dobranej proporcji zapewnia wysoki plon odpowiedniej jakości. Siarka zawarta w nawozie w formie łatwo-dostępnej dla roślin, stymuluje pobieranie i właściwe wykorzystanie azotu, potas zwiększa zimotrwałość plantacji rzepaku, natomiast dodatek boru - mikroelementu odpowiedzialnego za podziały komórek, gwarantuje właściwe kwitnienie i zawiązywanie łuszczyn.

Opakowania:

- worki a'50 na palecie

- worki big-bag

- luz

 

Amofoska® NPK 4-16-18

NPK 4-16-18 + 25%CaO + 11%SO3 + mikroelementy

Jest typowym nawozem przedsiewnym, po wysiewie na rolę niezbędne jest zmieszanie go z glebą. Nawóz ten można stosować pod wszystkie rośliny uprawne, jednak w pierwszej kolejności przeznaczony jest do nawożenia wszystkich zbóż ozimych i rzepaku. W okresie wiosennym AMOFOSKA jest szczególnie przydatna do nawożenia ziemniaków i buraków cukrowych ze względu na właściwe proporcje fosforu do potasu dla roślin okopowych, natomiast azot należy uzupeł-nić w formie odpowiednich nawozów azotowych według wymagań nawożonej rośliny. AMOFOSKA NPK 4-16-18 jest też dobrym nawozem pod rośliny strączkowe, które potrzebują startowej dawki azotu właśnie w ilości zawartej w tym nawozie. Nadaje się też do nawożenia roślin motylkowych drobnonasiennych uprawianych w mieszankach z trawami.

Opakowania:

- worki a'50 na palecie

- worki big-bag

- luz

 

Amofoska® NPKMg+B 4-10-28-2

NPK 3-10-28 + 2%MgO + 0,1%B + 16%CaO + 9%SO3 + mikroelementy

Można też efektywnie nawozić warzywa wymagające dobrego zaopatrzenia w potas, magnez i bor, w pierwszej kolejności wszystkie warzywa kapustne, marchew, seler, szpinak, ogórki i sałatę. W sadownictwie jednym z najważniejszych mikroelementów jest bor, dlatego zaleca się stosowanie tego nawozu pod drzewa szczególnie wymagające boru - pod jabłonie, wiśnie, brzoskwinie i grusze. Nawozu nie należy stosować pod zboża ani na plantacjach traw nasiennych lub traw w czystym siewie uprawianych na paszę.

Opakowania:

- worki a'50 na palecie

- worki big-bag

- luz

 

Amofoska® NPK 4-12-20 ze swoim stosunkiem ilościowym fosforu do potasu kwalifikuje się do stosowania przedsiewnego pod zboża jare i ozime. Ze względu na zawartą siarkę  zaleca się stosować ją  pod uprawy rzepaku, roślin motylkowych, użytków zielonych oraz w uprawie warzyw w sadownictwie. 

Najlepsze efekty uzyskuje się stosując Amofoskę NPK 4-12-20 na glebach ubogich w potas (gleby lekkie i średnie) oraz w warunkach niskiego nawożenia organicznego, a także w uprawie roślin potasolubnych takich jak: kukurydza, buraki, ziemniaki.

 

Amofoska® 4-12-12

NPK 4-12-12 + 2%MgO + 16%CaO + 12%SO3 + mikroelementy

Ze swoim stosunkiem ilościowym fosforu do potasu (P2O5 : K2O = 1:1) kwalifikuje ten nawóz do stosowania przedsiewnego pod zboża jare i ozime. Ze względu na siarkę zawartą w nawozie poleca się stosować go pod uprawy rzepaku, roślin motylkowych i użytków zielonych. Magnez zawarty w AMOFOSCE poprawia cechy jakościowe plonów w tym również pasz zbieranych z użytków zielonych zwiększając w runi zawartość magnezu niezbędnego dla zdrowia zwierząt.

Opakowania:

- worki a'50 na palecie

- worki big-bag

- luz

SUPER FOS DAR - Superfosfat wzbogacony

40%P2O5 + 34%CaO + mikroelementy

Jest uniwersalnym, skoncentrowanym nawozem fosforowym, który można stosować przedsiewnie, wiosną i jesienią na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne łącznie z użytkami zielonymi.

W swoim składzie, oprócz fosforu, zawiera również wapń i siarkę. Nawóz przeznaczony jest dla roślin wymagających dobrego zaopatrzenia w fosfor i wapń do których należą: rzepak ozimy i jary, gorczyca, kapusta, rośliny motylkowe drobnonasienne (lucerna, koniczyna), a także inne gatunki roślin np. zboża, kukurydza, ziemniaki, buraki. W warunkach dobrego zaopatrzenia upraw w siarkę uzyskuje się mąkę o wysokiej jakości wypiekowej a rzepak o zwiększonej zawartości białka i oleju. Podnosi to również odporność roślin na choroby i szkodniki. Zawartość w nawozie wapnia oraz siarki jest bardzo cenna również w nawożeniu użytków zielonych, ponieważ składniki te poprawiają jakość paszy dla przeżuwaczy.

 Opakowania:

- worki a'50 na palecie

- worki a'50

- worki big-bag

- luz

 

Amofoska® CORN NPK 4-10-22

NPK 3-10-22 + 2%MgO + 8% CaO+ 9%SO3+0,1% B +0,2%Zn +mikroelementy

Przeznaczona jest do przedsiewnego stosowania pod kukurydzę, zboża i rzepaki, w pierwszej kolejności uprawiane na glebach o średniej zawartości fosforu. Ze względu na zawartość potasu nawóz ten można również zalecać do wiosennego stosowania pod rośliny okopowe i strączkowe grubonasienne.

Opakowania:

- worki a'50 na palecie

- worki big-bag

- luz