KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

Grupa Azoty S. A. - Tarnów


Grupa Azoty S. A. - Tarnów

ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

 

Saletrzak 27 standard: 27%N

Saletrzak 27 standard jest nawozem uniwersalnym, nadającym się do każdego rodzaju gleby, szczególnie nadaje się na gleby kwaśne i ubogie w magnez. Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne, zarówno przedsiewnie jak i pogłównie. Odznacza się dobrą rozpuszczalnością, dlatego jest łatwo przyswajalny przez rośliny uprawne.
Zastosowany na glebach zasadowych lub świeżo wapnowanych wymaga przykrycia glebą przez bronowanie lub spulchnianie międzyrzędowe.

Opakowania:

- worki a'50 na palecie

- worki a'50

- worki big-bag

- luz

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI

 

Saletrzak 27 makro: 27%N

Saletrzak 27 makro jest nawozem uniwersalnym, nadającym się do każdego rodzaju gleby, szczególnie jednak nadaje się na gleby kwaśne i ubogie w magnez. Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne, zarówno przedsiewnie jak i pogłównie. Odznacza się dobrą rozpuszczalnością, dlatego jest łatwo przyswajalny przez rośliny uprawne. Zastosowany na glebach zasadowych lub świeżo wapnowanych wymaga przykrycia glebą przez bronowanie lub spulchnianie międzyrzędowe.

Opakowania:

- worki a'50 na palecie

- worki a'50

- worki big-bag

- luz

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI

 

Saletra amonowa 32 makro: 32%N


Saletra amonowa 32 makro jest produktem uniwersalnym, nadającym się do przedsiewnego i pogłównego nawożenia na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny.

Opakowania:

- worki a'50 na palecie

- worki a'50

- worki big-bag

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI

 

Saletrosan 26 makro: 26%N 13%S


Saletrosan 26 makro jest nawozem zawierającym azot w dwóch formach - amonowej NH4 i azotanowej NO3 oraz siarkę w formie SO4. Cechą charakterystyczną tego nawozu jest występowanie w jego składzie dwóch form azotu dobrze przyswajalnych przez rośliny - szybko działającej formy azotanowej, nie sorbowanej w glebie oraz formy amonowej, działającej wolniej, wiązanej z koloidami glebowymi w procesie sorpcji fizykochemicznej (wymiennej). Dlatego też nawóz ten może być stosowany zarówno przedsiewnie, jak i pogłównie (podobnie jak saletra amonowa). Występowanie w saletrosanie 26 makro azotu w formie amonowej gwarantuje przedłużoną dostępność tego składnika dla roślin, co jest szczególnie ważne w uprawach o długim okresie wegetacji (np. kukurydza na ziarno). Jon siarczanowy, występujący w saletrosanie 26 makro, jest najłatwiej dostępną formą siarki dla roślin. Stosunkowo wysoka zawartość siarki 13% umożliwia ustalenie optymalnej dawki nawozu, uwzględniającej zapotrzebowanie uprawianych roślin na ten pierwiastek.

Opakowania:

- worki a'50

- worki big-bag

- luz

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI


Siarczan amonu AS 21

Siarczan amonu 21 jest nawozem fizjologicznie kwaśnym, na skutek czego po wprowadzeniu do gleby obniża jej pH. Stąd też, jako nawóz działa dobrze na glebach o odczynie zasadowym i obojętnym. Może być również stosowany na glebach kwaśnych, jeżeli są systematycznie wapnowane. Siarczan amonu 21 stosowany bezpośrednio przed siewem, należy dokładnie wymieszać z glebą. Pozostawienie nawozu bez przykrycia na glebach o odczynie zasadowym może spowodować straty azotu. Siarczan amonu 21 jest źródłem nie tylko azotu, ale i siarki. Jest szczególnie przydatny do nawożenia ziemniaków, dając kłęby bogatsze w skrobię, a także rzepaku, kukurydzy, żyta, owsa i innych roślin wykazujących zapotrzebowanie na siarkę.

W zależności od granulacji rozróżnia się następujące rodzaje siarczanu amonu 21: selekcjonowany, makro, standard, krystaliczny.

Opakowania:

- worki a'50

- worki big-bag

- luz

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI