Rozbudowa zakładu w Mściszewie oraz wprowadzenie zautomatyzowanych procesów czyszczenia, suszenia i magazynowania sprzedawanych produktów

W wyniku realizacji projektu utworzono innowacyjny kompleks suszarniczo-magazynowy, wyposażono w laboratorium oraz zakupiono i zainstalowano pompę ciepła i panele fotowoltaiczne.

Efekty projektu:

1. Wdrożenie innowacyjnego procesu suszenia i magazynowania kukurydzy i zbóż
2. Zwiększenie mocy produkcyjnych
3. Poprawa jakości produktów
4. Przeciwdziałaniu zmianom klimatu

 


 

Utworzenie nowoczesnej zautomatyzowanej linii produkcyjnej

W wyniku realizacji projektu utworzono kompleksową, nowoczesną i w pełni zautomatyzowaną linię do przetwarzania i pakowania kiszonki. Zakupione zostały urządzenia charakteryzujące się zdecydowanie wyższym zaawansowaniem technologicznym, większą wydajnością i wyższym stopniem automatyzacji.

Efekty projektu:

1. Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji gotowej paszy dla zwierząt
2. Zwiększenie mocy produkcyjnych
3. Poprawa opłacalności produkcji

Payment methods: