Klauzura Rodo – dla Kandydatów składających CV, List motywacyjny do pracy

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej
i przyszłych rekrutacji:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administrator danych osobowych jest Skłodowski Spółka Jawna, ul. Czyżewska 20,      07-323 Zaręby Kościelne

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji – na podstawie 

    Art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  do czasu całkowitego zamknięcia rekrutacji na stanowisko  na które Pani/ Pan aplikował/a.

  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji.

  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Metody płatności: