WIOSENNE NAWOŻENIE PSZENICY OZIMEJ:WAŻNY JEST AZOT

Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników kształ- tujących plonowanie roślin. Aby uzyskać wysoką efektyw- ność plonotwórczą, strategię wczesnowiosennego nawoże- nia trzeba dostosować do stopnia rozwoju roślin, ich obsady i stopnia uszkodzeń pozimowych.   Na plantacjach dobrze rozkrzewionych, niewymagających szybkiej interwencji, koniecznym jest podtrzymanie obsady, wzmocnienie dobrze rozwiniętych roślin. W takich warunkach wystarczy zastosować 30-40 kg […]

Czytaj dalej…

Metody płatności: