Kieserit na start

Wiosna to czas intensywnego wzrostu roślin, które oprócz azotu potrzebują duże ilość magnezu oraz siarki. Stosowanie nawozu ESTA Kieserit pozwala zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy oraz lepiej wykorzystać potencjał plonów.

Kieserit  to granulowany siarczan magnezu o składzie 25% MgO tlenku magnezu, 50 % SO3

trójtlenku siarki.

 

                                    Cechy charakterystyczne nawozu:

 • Stosowanie w celu precyzyjnego zaopatrzenia roślin w magnez i siarkę oraz do poprawy zasobności gleby w te składniki.
 • Do stosowania osobno lub w mieszankach z innymi nawozami.
 • Przeznaczony do upraw rolniczych, ogrodniczych, specjalistycznych oraz do leśnictwa.
 • Okrągłe granule o bardzo dobrej równomierności wysiewu na duże szerokości robocze.
 • Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 2018/848 i (WE) nr 889/2008.
 • Zawiera wyłącznie siarkę w formie siarczanowej oraz magnez naturalnego pochodzenia (Kizeryt).
 • Szybko rozpuszczalny w wodzie natychmiastowo dostępny dla roślin.
 • Działa niezależnie od pH gleby.
 • Brak ryzyka zasolenia podczas suszy.
 • Pozwala na nawożenie siarką niezależnie od nawożenia azotem.
 • Ze względu na dobre zaopatrzenie roślin w siarkę, poprawia pobranie i efektywność azotu.
 • Magnez wspomaga rozwój systemu korzeniowego.
 • Do stosowania osobno lub w mieszankach z innymi nawozami granulowanymi.
 • Wydobywany z naturalnych złóż soli surowej w Niemczech.

Wybór ESTA Kieserit to zawsze najlepsza decyzja. Bezazotowy nawóz magnezowo-siarkowy można stosować na glebach piaszczystych zarówno jesienią oraz z powodzeniem wczesną wiosną. Warunki pogodowe, które w przypadku innych nawozów stwarzają problemy, nie mają większego znaczenia dla stosowania i skuteczności produktu. Nawóz ESTA Kieserit można na przykład stosować bardzo wcześnie – nawet na jeszcze przymarzniętej glebie. Duża elastyczność stosowania jest zdecydowaną zaletą  nawozu – stosowanie nawozu ESTA Kieserit pozwala zmniejszyć nawał pracy w szczytowych okresach. Dodatkowo ESTA Kieserit jest certyfikowanym nawozem do stosowania w rolnictwie ekologicznym, również na obszarach szczególnie narażonych (OSN) może być stosowany bez ograniczeń.

Nawożenie ESTA Kieseritem będzie miało kluczowe znaczenie względem przyszłych plonów. Mając na uwadze prawo minimum, składnik deficytowy będzie ograniczał poziom plonowania. Siarka siarczanowa jak również magnez będące składnikami deficytowymi w polskich glebach, podlegały silnemu przemyciu przez co ich dostępność z gleby jest bardzo ograniczona. Zastosowanie nawozów mineralnych o bardzo szybkim działaniu jest w stanie pokryć potrzeby roślin, tym samym osiągać najwyższe plony.

Metody płatności: