RODZAJE SIEWU RZEPAKU

         Zbyt wczesny siew – strata plonu, zbyt późno – tak samo. Tak to już jest z rzepakiem. Wysokie są również konsekwencje niedbałego podejścia do innych zabiegów agrotechnicznych. Jednak kluczowym zabiegiem w uprawie rzepaku jest właśnie siew.

   Pierwszym rodzajem   siewu rzepaku ,który staje się u nas bardzo modny jest siew pasowy

 Tak zwany STRIP-TILL. Jest to siewnik połączony z sekcją uprawowo-nawozową. Podstawowym elementem roboczym jest dłuto uprawowe, które ma za zadanie wycięcie w glebie paska o szerokości 2,5cm. Gleba z tego paska wyciągana jest na wierzch roli co zapewnia samoczyszczenie się dłuta i ogranicza zapychanie maszyny. Dłuto zakończone jest prosto, nie wywołuje więc efektu odcięcia warstwy gleby od podglebia, co zapobiega powstawaniu warstwy podeszwy płużnej (warstwy lustra). Jednocześnie w śladzie dłuta umieszczany jest nawóz mineralny. Nawóz aplikowany jest w dwóch warstwach najczęściej na głębokości 8-12 cm i 18-22cm, chociaż istnieje możliwość regulacji tej głębokości. Szczelina jest zamykana przez wał oponowy. Kolejnym elementem roboczym jest redlica wysiewająca, która pracuje dokładnie w śladzie dłuta uprawow-nawozowego. Takie rozwiązanie daje doskonałe warunki do rozwoju systemu korzeniowego rzepaku. Nasiono jest umieszczane w miejscu, w którym wykonano uprawę, a poniżej znajduje się nawóz. A średnia obsada roślin na 1 metr kwadratowy wynosi 27 szt.

  Drugim rodzajem siewu  jest Siew Punktowy  .

Siew punktowy umożliwia wysiew drobnych nasion rzepaku na stałej głębokości. Pożądana głębokość w tym wypadku to 2 cm. Jedynie na glebach przesuszonych można stosować większą głębokość – 3–4 cm, która pozwala na lepsze pobieranie wody (np. w przypadku suszy).

Wysiewany punktowo rzepak siejemy rzadziej – najczęściej w rzędach co 45 cm (jak buraki cukrowe) i co 6–9 cm w rzędzie. Osiągamy w ten sposób obsadę między 25 a 35 roślin na m2. Warto pamiętać, że rzepak ma silną zdolność do rozgałęziania i wypełniania danej mu przestrzeni.

Trzecim rodzajem siewu jest uprawa konwencjonalna (tradycyjna),która wymaga użycia pługa.

Jest to najczęstszy rodzaj uprawy rzepaku w Polsce.

Przy siewie rzepaku trzeba też zwrócić uwagę na nasiona aby były ładne i grube.

Szczególną uwagę przykuwają Finley i Corida .

Metody płatności: