WAPNOWANIE

Jednym z podstawowych zabiegów agrotechnicznych jest wapnowanie. Wapnowanie korzystnie wpływa na właściwości fizyczne, fizykochemiczne oraz biologiczne gleby. Poprawia  aktywność  mikrobiologiczną środowiska glebowego, aktywizuje procesy mineralizacji, zwiększa dostępność i poprawia efektywność wykorzystania  składników mineralnych. Wpływa też na efektywność nawożenia azotowego oraz skuteczność zabiegów środkami ochrony roślin, gdyż niskie pH powoduje, że rośliny nie rozwijają się prawidłowo (słaby system korzeniowy, podatność na choroby).
Kwaśność gleb wynika z kilku przyczyn. Przede wszystkim sami je zakwaszamy nawozami azotowymi i wieloskładnikowymi, fizjologicznie kwaśnymi. Poza tym zakwasza je postępująca mineralizacja słomy, a i same gleby mają naturalną skłonność do zakwaszania z racji wypłukiwania z nich wapnia i magnezu.
Rodzaje wapna: 
W rolnictwie stosuje się trzy główne rodzaje wapna są to: wapno tlenkowe, węglanowe oraz dolomitowe.
– Wapna tlenkowe (tzw. wapnem palonym tudzież budowlanym (CaO)) – są one bardzo mocno reaktywne i żrące. Działają też najszybciej. Przeznaczone są jedynie do ciężkich i wilgotnych gleb, które mają wyjątkowo niski odczyn pH. Zdecydowanie nie powinno się ich stosować tuż przed wysiewem roślin. Wapna tego nie zaleca się też do stosowania pogłównego. Jeśli jednak stosujemy je na lżejszych glebach musimy pamiętać o tym, aby dawka nie była zbyt wysoka. Niewłaściwe jego stosowanie zazwyczaj przyczynia się do spadku żyzności gleby, szczególnie do obniżenia aktywności mikroorganizmów glebowych.
– Wapna węglanowe (CaCO3) zazwyczaj są to mielone skały wapniowe, takie jak kreda jeziorna czy wapień. Są one znacznie bezpieczniejsze w stosowaniu ponieważ działają powoli, jednak w dłuższym okresie bardzo skuteczne. Zalecane są do odkwaszania gleb lekkich i średnich, szczególnie tych podatnych na szybkie wysychanie. Tę formę wapna powinno stosować się na gleby lżejsze oraz średnie, które charakteryzują się szybszą przyswajalnością.
– Dolomity, czyli mielone skały wapienno-magnezowe – cechuje się najniższą reaktywnością, ale długim działaniem. Działają podobnie jak wapna węglanowe. Nie powodują degradacji gleby. Dolomity działają w glebie bardzo długo, ale też i wyjątkowo wolno – efekty wapnowania są zauważalne dopiero po kilku latach. Jeśli zależy nam na w miarę szybkim odkwaszeniu to zdecydowanie ta forma nie będzie najlepszym wyborem. Warto je stosować w sytuacji, kiedy chcemy zachować obecne pH.
Kiedy stosować wapno nawozowe?
Wapnowanie gleby najlepiej przeprowadzać jesienią (po zakończeniu wegetacji roślin), ale można je także wykonać zimą (w czasie spoczynku) oraz wczesną wiosną (przed wznowieniem wegetacji). Nie powinno łączyć się wapnowania z nawożeniem azotowym, a sam zabieg stosować nie częściej niż raz na 2-3 lata. Przed nawożeniem najlepiej wykonać analizę gleby i sprawdzić, czy wapnowanie w ogóle jest potrzebne! Zamiast wapniowych nawozów sztucznych można zastosować naturalną kredę mieloną lub dolomit.
Oferta Skłodowski Spółka Jawna
W swojej ofercie posiadamy takie wapna jak:

Wapna pyliste z kopalni:
-Jaźwica,
-Morawica,
-Laskowa,
-Celiny,
-Józefka,
-Bukowa,
-Radkowit,
-Kujawit.
-Agrocarb 90M-KR,

Wapna granulowane:
-wapniak Kornicki,
-wapniak Koszelowski,
-Hydrokop (kreda),
-Granucal-KR,
-Calciprill-KR,
-SuperMag,
-CalHumus Extra.
-Polcalc,
-Calc Premium.

Polecanym wapnem w Firmie Skłodowski jest
CALC 98 Plus (CaCO3 min 90%)

 

Calmag 52 Plus- wapno z magnezem (CaO min 30%, MgO MIN 15-20%)

 

Metody płatności: