ZAKISZANIE KUKURYDZY

Koszenie kukurydzy to ważny etap w procesie przygotowania paszy dla zwierząt. Jest to czas, gdy zbieramy plony i przygotowujemy je do dalszej obróbki. Koszenie kukurydzy odbywa się zazwyczaj w okresie letnim, gdy roślina osiąga odpowiednią dojrzałość. w odpowiednim momencie, aby uzyskać jak najwyższą jakość paszy. Najważniejszym parametrem, który decyduje o terminie zbioru kukurydzy jest zawartość suchej masy w całej roślinie. Prawidłowa zawartość s.m. zakiszanych roślin powinna mieścić się w zakresie 32-35%. W kolbach jej poziom powinien wynosić ok. 50-55%, w łodygach 21-22%. Przy takim procencie s.m. zazwyczaj ziarniak jest już dobrze wypełniony skrobią, a materiał kiszonkowy da się jeszcze dobrze ubić.

Kiszenie kukurydzy to popularna metoda przechowywania i wykorzystywania tego cennego surowca w rolnictwie. Proces kiszenia polega na stworzeniu odpowiednich warunków do fermentacji, która przekształca cukry zawarte w kukurydzy w kwas mlekowy. Ten kwas działa jako naturalny konserwant, zapobiegając rozwojowi bakterii i pleśni.Duże znaczenie ma też rozdrobnienie kukurydzy. Staranne pocięcie roślin na sieczkę o długości 8–10 mm ułatwi ubijanie zakiszanego surowca. Im materiał jest bardziej wysuszony, tym krótsza powinna być sieczka.

 Zakiszanie  można przeprowadzać na trzy sposoby:

Zakiszanie sieczki w belach:to proces fermentacji, w którym sieczkę rolniczą umieszcza się w foliowych balotach Następnie, pod wpływem braku tlenu, bakterie kwasu mlekowego rozkładają cukry zawarte w sieczce.

Zakiszanie  kukurydzy w rękawie:Metoda ta nie przynosi dużych strat materiału w czasie kiszenia. Uszczelniając odpowiednio rękaw, uzyskamy dobrej jakości kiszonkę z zachowanymi walorami odżywczymi. Takie kiszenie umożliwia również odpowiednie zagęszczenie materiału. Zapewnia to prawidłowy przebieg fermentacji.

Zakiszanie kukurydzy na pryzmie:kukurydzę sieka się na odpowiednią długość i umieszcza w pryzmie, warstwa po warstwie, dokładnie ubijając. Po zakończeniu układania kukurydzy, pryzmę przykrywa się folią i obciąża, aby zapewnić szczelne zamknięcie i usunięcie tlenu. W ten sposób zapoczątkowuje się proces fermentacji, który pozwoli na zakiszanie sieczki z kukurydzy.Pryzmę okrywa się folią kiszonkarską wykonaną z polietylenu o grubości 0,20 mm lub dwoma warstwami folii, gdzie  pierwszą warstwę powinna stanowić cienka folia o grubości ok. 0,04 mm, bezpośrednio zakrywająca zakiszany materiał , a drugą folia gruba (0,1 –0,2 mm), spełniająca zadanie ochronne. Spotyka się również folie trzywarstwowe. Do zabezpieczenia pryzmy przed gryzoniami i ptactwem folie można przykryć siatką ochronną. Folie do przykrywania silosów i pryzm występują w różnych kolorach. Kolory ciemne używa się do zabezpieczenia pryzmy porą jesienno-zimową. Kolory jasne bardziej odbijają promienie słoneczne dlatego warto je stosować w przypadku sporządzania kiszonek w wysokiej temperaturze otoczenia. Jasny kolor będzie też dobrym rozwiązaniem dla kiszonek przeznaczonych do skarmiania latem następnego roku. Do lepszego dociążenia folii i ostatnich warstw pryzmę okrywa się m.in.oponami, warstwą piachu czy też workami napełnionymi piaskiem lub żwirem

W naszej ofercie posiadamy również specjalne preparaty do zakiszania kukurydzy:

Silac strong: zawiera bakterie umożliwiające prawidłowe zakiszenie materiału zarówno przy dobrych jak i gorszych warunkach pogodowych. Wybrane szcze

py, produkująć kwas mlekowy, przyczyniają się do bardzo szybkiego obniżania  pH zakiszanego materiału i stabilizacji kiszonki już w ciągu kilku tygodni. Pozostałe szczepy wytwarzają dodatkowo kwasy negatywnie działające na grzyby i drożdże, zmniejszające możliwość ich rozwoju po otwarciu kiszonki, co jest szczególnie istotne w

 przypadku kukurydzy skarmianej w okresie letnim. Efektem jest brak, bądź zdecydowane obniżenie zagrzewania i psucia się paszy.

EM Zakiszacz: to kompozycja Efektywnych Mikroorganizmów®, przeznaczona do produkcji najwyższej jakości kiszonek i sianokiszonek. Produkt jest gotowy do użycia.

Wspomaga procesy fermentacji pasz. Wyspecjalizowane bakterie kwasu mlekowego szybko obniżają pH, przez co proces zakiszania jest ukierunkowany na fermentację mlekową. Efektywne Mikroorganizmy® zawarte w preparacie hamują rozwój bakterii niepożądanych w procesie fermentacji..

EM Zakiszacz można stosować zarówno poprzez dozownik zamontowany przy prasie zwijającej, jak i

 poprzez polewanie pryzmy.

 

Następny wpis

Metody płatności: